CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Đại Nhân Giác 3 (2010): Từ bỏ thói đời

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2010, Kinh Bát Đại Nhân Giác
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/06/2010. 705
Bạn: Không có. TB: 2.1 (44 votes)
9.593 lượt nghe.
Bình luận