CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Hiền Nhân 04: Tình bạn và sống có hậu (01/07/2012) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Kinh Hiền Nhân
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 01/07/2012
1.026
Bạn: Không có. TB: 2.2 (25 votes)
9.703 lượt nghe.
Bình luận