CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Tags: 
tụng niệm
Bạn: Không có. TB: 2.2 (36 votes)
6.551 lượt nghe.
Bình luận