CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.

Bạn: Không có. TB: 1 (1 vote)
2.758 lượt nghe.
Bình luận