CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bình an trước kỳ thi và thành công sau kỳ thi

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

TT. Thích Nhật Từ chia sẻ kinh nghiệm để thành công vượt qua kỳ thi cho hơn 200 học sinh tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-07-2022.

No votes yet
1.637 lượt nghe.
Bình luận