CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Hiền Nhân 06: Đáng kính và đáng ghét (15/07/2012)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Kinh Hiền Nhân
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 15/07/2012
709
Bạn: Không có. TB: 2.8 (24 votes)
10.363 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

kim thuy (chưa được kiểm chứng)
bài này hay nhưng nghe không đươc
17/07/2012 07:36:30 am