CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Giới sát sinh đối với thực vật, ăn chay trong đời sống hằng ngày, 6 thời khóa niệm, chuông trống bát nhã, nhân quả trong 1 hành động, cách lập bàn thờ trong nhà, cúng 49 ngày

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp: Phật học ứng dụng, Vấn đáp, Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại châu Âu năm 2015
Giảng tại TP. Aalen, Đức quốc, ngày 01/08/2015 286
Bạn: Không có. TB: 2.9 (28 votes)
8.570 lượt nghe.
Bình luận