CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Làm từ thiện, giúp người đúng cách - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017

Thầy Nhật Từ mạn đàm cùng Nhà giáo Việt Quân và MC. Quỳnh Trâm tại Nhà hàng Việt Chay, ngày 12-08-2017.

Tags: 
tu thiện
Bạn: Không có. TB: 2.3 (32 votes)
6.694 lượt nghe.
Bình luận