CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT Nhật Từ nhận" Giải thưởng tháp vàng” của Tăng vương Phật giáo Thái Lan

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

TT Nhật Từ nhận" Giải thưởng tháp vàng” của Tăng vương Phật giáo Thái Lan

No votes yet
3.801 lượt nghe.
Bình luận