CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua nghiệp cãi lộn-tranh luận và chỉ trích

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long ngày 08-08-2019.

No votes yet
4.154 lượt nghe.
Bình luận