CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ý nghĩa mùa Vu Lan và tuc lệ cúng cô hồn

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Ý nghĩa mùa Vu Lan và tuc lệ cúng cô hồn - TT. Thích Nhật Từ

No votes yet
4.145 lượt nghe.
Bình luận