CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại: "ĐI TU THỬ" do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên Lần 9

Ấn tống
No votes yet
304 lượt nghe.
Bình luận