CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Báo hiếu, làm phước và tu tập (28/08/2010)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2010
Giảng tại chùa Phước Thiên, Campuchia, ngày 28/08/2010.
2.860
Bạn: Không có. TB: 3.6 (21 votes)
12.659 lượt nghe.
Bình luận