CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp Phật pháp B (20/01/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 1 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp thoại 2008

Chùa Giác Ngộ, ngày 20-1-08

255
Bạn: Không có. TB: 2.2 (19 votes)
6.196 lượt nghe.
Bình luận