CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bốn nguyên tắc chia sẻ chân lý Phật - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 02-10-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.8 (7 votes)
7.573 lượt nghe.
Bình luận