CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bài tập về chú thích (tiếp theo) - Phương pháp nghiên cứu Phật học

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 16/10/2019.

No votes yet
3.058 lượt nghe.
Bình luận