CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 2022 - Đảnh lễ tôn tượng trong Đại tháp Giác Ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng

Ấn tống
No votes yet
1.515 lượt nghe.
Bình luận