CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 2022 - Lễ quy y Tam Bảo dưới cội bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng

Ấn tống
No votes yet
1.656 lượt nghe.
Bình luận