CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 2022 - Núi khổ hạnh (Dungeswari), nơi Đức Phật tu ép xác gần 6 năm

Ấn tống
No votes yet
1.872 lượt nghe.
Bình luận