CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 2022 - Tụng phẩm kinh Phổ Môn tại Hương thất của đức Phật trên đỉnh núi Linh Thứu

Ấn tống
No votes yet
1.747 lượt nghe.
Bình luận