CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ: Nhu cầu hiện đại hóa Phật giáo (17/10/2004)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.5 (18 votes)
4.238 lượt nghe.
Bình luận