CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Chánh Đạo 3: Chánh Ngữ - Lời nói từ ái và xây dựng (2/10/2009)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2009
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Bát Chánh Đạo, Pháp thoại 2009
Chùa Giác Ngộ, ngày 02/10/2009. 542
Bạn: Không có. TB: 3.2 (42 votes)
7.583 lượt nghe.
Bình luận