CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 6: Bản chất của thức kho tàng (Alaya)

Ấn tống
Tags: 
thức alaya
Bạn: Không có. TB: 2.2 (18 votes)
7.595 lượt nghe.
Bình luận