CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 8: Thức chấp ngã (Mạt-na)

Ấn tống
Tags: 
chấp ngã, thức
Bạn: Không có. TB: 2.7 (38 votes)
7.977 lượt nghe.
Bình luận