CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 8: Thức chấp ngã (Mạt-na)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2010, Duy thức tam thập tụng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/10/2010. 448
Tags: 
chấp ngã, thức
Bạn: Không có. TB: 2.7 (38 votes)
8.740 lượt nghe.
Bình luận