CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Giáo đoàn Tỳ-kheo Ni và Bát Kỉnh Pháp (11/11/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005, Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa
Giảng tại HVPGVN tại TPHCM, ngày 11/11/2005. 256
Bạn: Không có. TB: 2.7 (17 votes)
6.272 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

nhoc28381
Nam mô A Di Đà Phật. Cám ơn thầy vì bài giảng. Sau khi nghe con cảm thấy kiến thức mở mang hơn rất nhiều.
04/08/2009 10:57:18 pm