CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 24 (Kinh Trạm Xe) - Bước đi và đích đến (27/11/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2005
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/11/2005. 161
Bạn: Không có. TB: 2.1 (17 votes)
5.276 lượt nghe.
Bình luận