CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 25 (Kinh Bẫy Mồi) - Cạm bẫy (20/11/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2005
Giảng tại chùa Xá Lợi ngày 20/11/2005. 239
Bạn: Không có. TB: 2.5 (16 votes)
5.398 lượt nghe.
Bình luận