CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lịch sử và sinh hoạt tăng đoàn Phật giáo (7/11/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
Giảng tại HVPGVN tại TPHCM, ngày 7/11/2005. 114
Bạn: Không có. TB: 2.5 (32 votes)
4.522 lượt nghe.
Bình luận