CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thầy trò trong Đạo ( 11/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
106
Tags: 
đạo, thầy, trò
Bạn: Không có. TB: 2.8 (24 votes)
3.996 lượt nghe.
Bình luận