CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tấm lòng người thầy (20/11/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp: Phật học ứng dụng, Pháp thoại 2006

Giảng tại Chùa Giác Ngộ, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 2006, ngày 20-11-06.

88
Bạn: Không có. TB: 2.1 (28 votes)
5.732 lượt nghe.
Bình luận