CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

3 góc độ trong việc hiến mô tạng và hiến xác cho y học

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

TT. Thích Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ Hiến mô tạng, hiến xác cho y học năm 2020 tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/12/2020.

No votes yet
4.922 lượt nghe.
Bình luận