CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bài tập khung sườn chương giả định cho bài khảo hoạch tại nhà

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phương pháp nghiên cứu

TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 29/12/2020.

No votes yet
5.194 lượt nghe.
Bình luận