CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tam Tịnh Nhục có do Đức Phật quy định không?

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

TT. Thích Nhật Từ trả lời vấn đáp tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/12/2020. 

No votes yet
4.268 lượt nghe.
Bình luận