CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ý nghĩa từng tác phẩm tại triển lãm ảnh "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc" - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
No votes yet
772 lượt nghe.
Bình luận