CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tâm Kinh 2: Vượt qua khổ ách (20/12/2009)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2009
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp thoại 2009
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009 1.007
Tags: 
khổ, vượt khổ
Bạn: Không có. TB: 2.6 (20 votes)
9.789 lượt nghe.
Bình luận