CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Chuyện minh họa trong hoằng pháp (06/04/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Các nguyên tắc sư phạm Phật giáo, Sư phạm hoằng pháp, Pháp thoại 2006

Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 6-4-2006

213
Bạn: Không có. TB: 2.5 (26 votes)
6.898 lượt nghe.
Bình luận