CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chuyển hóa cảm xúc 2 (26/06/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005
Giảng tại Tu viện Viên Chiếu, Sacramento, 25-06-2005. 269
Bạn: Không có. TB: 1.6 (24 votes)
6.415 lượt nghe.
Bình luận