CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức 1: Chủ thể và đối tượng (16/06/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Duy thức tam thập tụng, Pháp thoại tại Mỹ 2007, Pháp thoại 2007
Giảng tại Đạo tràng Chúc Hảo, San Jose, ngày 16-06-07. 106
Tags: 
duy thức
Bạn: Không có. TB: 2.6 (32 votes)
9.053 lượt nghe.
Bình luận