CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba tuệ giác lớn

Ấn tống

Ba tuệ giác lớn

Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2007, Pháp thoại 2007

Giảng tại Chùa An Lạc, 901 S Saticoy Ave, Ventura, CA93004. Tel: 805-659-9845, ngày 29-07-07.

250
Bạn: Không có. TB: 2.3 (30 votes)
6.697 lượt nghe.
Bình luận