CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chết và tái sinh (08/07/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2007, Pháp thoại 2007
Giảng tại Đạo tràng Minh Thanh và Diệu Ngộ, Philadelphia, ngày 08-07-07. 276
Bạn: Không có. TB: 2.8 (25 votes)
6.884 lượt nghe.
Bình luận