CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kiến giải và tri thức (30/07/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2008, Pháp thoại 2008

Giảng tại Đạo tràng Tâm Cát, Santa Ana, ngày 30-07-08

128
Bạn: Không có. TB: 1.7 (18 votes)
6.026 lượt nghe.
Bình luận