CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mười bốn điều Phật dạy 2 (04/07/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008, Pháp thoại 2009

Giảng tại Chùa Phú Thọ, tỉnh Bình Định, ngày 04-07-08

124
Bạn: Không có. TB: 3.2 (25 votes)
6.465 lượt nghe.
Bình luận