CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mười bốn điều Phật dạy 3 (05/07/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Hiền Nhân, Pháp thoại 2008

Giảng tại Chùa Minh Tịnh, tỉnh Bình Định, ngày 05-07-08.

107
Bạn: Không có. TB: 3.1 (24 votes)
7.021 lượt nghe.
Bình luận