CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phương pháp niệm Phật (01/07/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Các bài kinh lẻ, Pháp thoại 2008

Giảng tại Chùa Sủi (Đại Dương Sùng Phúc), Hà Nội, ngày 01-07-08.

43
Bạn: Không có. TB: 2.9 (24 votes)
5.657 lượt nghe.
Bình luận