CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Quan Âm vô úy (20/07/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2008, Pháp thoại 2008

Giảng tại Chùa Linh Sơn, Worcester, MA, ngày 20-07-08

112
Tags: 
Quan Âm, vô úy
Bạn: Không có. TB: 3.1 (18 votes)
5.876 lượt nghe.
Bình luận