CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sám hối nghiệp chướng (16/07/2008)

Ấn tống
Tags: 
sam hối
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
4.263 lượt nghe.
Bình luận