CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sám hối nghiệp chướng (16/07/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2008, Pháp thoại 2008

Giảng tại Chùa Liên Hoa, Las Vegas, Nevada, ngày 16-07-08

73
Tags: 
sam hối
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
4.787 lượt nghe.
Bình luận