CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tín hạnh nguyện (01/07/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008

Giảng tại Chùa Thanh Long, tỉnh Thái Bình, ngày 01-07-08

100
Bạn: Không có. TB: 2.8 (22 votes)
5.986 lượt nghe.
Bình luận