CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh nguyện Quan Thế Âm (2005) - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005

Giảng tại Đạo tràng Pháp Hoa, Santa Ana, 07-08-05.

247
Bạn: Không có. TB: 2.7 (24 votes)
4.458 lượt nghe.
Bình luận