CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cầu an khánh tuế (16/08/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 16-08-08 181
Bạn: Không có. TB: 1.8 (19 votes)
4.568 lượt nghe.
Bình luận